ชำแหละ "แฮมเบอร์เกอร์"

Author : ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
Rating :
ชำแหละ "แฮมเบอร์เกอร์"...

วิเคราะห์วิกฤตการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก จากปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ที่ถูกเรียกว่า “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” ซึ่งสร้างความปั่นป่วนไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อทุกคน วิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้มีจุดกำเนิดอย่างไร? สร้างความเสียหายแค่ไหน? พัฒนาการและทิศทางแก้ปัญหาเป็นอย่างไร? แล้วประเทศไทยจะรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่? ร่วมหาคำตอบได้ในหนังสือเล่มนี้

Published Date : Jul 22, 2020
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 124 Pages
Number of Copy 6 copies
Number of Available Only 6 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.