โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 6 ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง

Author : วรากรณ์ สามโกเศศ
Rating :
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี ภาค 6 ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้...

ความง่ายและธรรมดา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ยังเป็นหลักในการนำเสนอ "ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง" หนังสือเล่มใหม่ในชุดดังกล่าวอยู่เหมือนเดิม

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : มติชน
Category : Economics
Page : 228 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.