รู้ทันตลาดทุน

Author : สฤณี อาชวานันทกุล
Rating :
รู้ทันตลาดทุน...

พบกับผลงานหมายเลข 32 ของนักการเงินเพื่อสังคมระดับคุณภาพแห่งยุค ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด "ทุนนิยมมีหัวใจ"..."ตลาดทุน" ในโลกการเงินมีหลายกลุ่ม ทั้งตลาดเงิน ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ ไม่ว่าตลาดอะไร อิทธิฤทธิ์ของการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ สามารถทำลายโลกได้ ดังกรณีวิกฤติการเงินในอเมริกา ที่ให้บทเรียนราคาแพง จากบทความที่ตีพิมพ์ในคอลัมน์ "รู้ทันตลาดทุน" ผ่าน "กรุงเทพธุรกิจ" ต่อเนื่องกว่าปี ซึ่งได้รับการพูดถึงมากที่สุดคอลัมน์หนึ่ง สู่ "รู้ทันตลาดหุ้น" เล่มนี้ นับว่ามาได้ "ถูกเวลา" ยิ่ง เพราะแนวโน้มการเกิดขึ้นของโลกการลงทุนยุคใหม่ เป็นเรื่องของ "การลงทุนอย่างยั่งยืน หรือไม่ก็ "การลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม" ทั้งหมดมีให้คุณเรียนรู้เพื่อก้าวไปให้ไกลกว่าการรู้ทันตลาดทุน...

Published Date : Aug 15, 2018
Publisher : เนชั่นบุ๊คส์
Category : Economics
Page : 248 Pages
Number of Copy 3 copies
Number of Available Only 3 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.