3 ชั่วโมงก่อนลงทุนหุ้น

Author : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Rating :
3 ชั่วโมงก่อนลงทุนหุ้น...

เจตนาของหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อ “3 ชั่วโมงก่อนลงทุนหุ้น” ต้องการปูพื้นฐานให้คนลงทุนรู้ว่า ก่อนจะเข้ามาเล่นหุ้นพวกเขาต้องรู้อะไรบ้าง เพื่ออย่างน้อยจะได้เข้าใจและพอมองออกว่า จะเข้ามาเล่นหุ้นตัวเองต้องเริ่มต้นจากอะไร และจะเจออะไรระหว่างทางและสิ้นสุดที่ปลายทางจะประสบพบเจออะไร

Published Date : Aug 03, 2022
Publisher : ชาย กิตติคุณาภรณ์
Category : Economics
Page : 273 Pages
Number of Copy 2 copies
Number of Available Only 2 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.