เกษียณสุขอย่างไร แม้ไร้ทายาท

Author : ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล
Rating :
เกษียณสุขอย่างไร แม้ไร้ทายาท...

บางท่านมีเงินมากมาย น่าจะมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุข บางท่านที่มีลูกหลานรายล้อมมากมาย ก็น่าจะมีความสุขกับลูกหลาน แต่พบว่าท่านไม่ได้มีความสุขเสมอไป
ครอบครัวที่ไม่มีลูก ไม่มีความหวังว่า เมื่อเกษียณแล้วจะมีลูกหลานมารายล้อมหรือเลี้ยงดู ควรที่จะใส่ใจเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณมากกว่าครอบครัวที่มีลูกหรือไม่? ไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนทางการเงิน แต่หมายถึงการวางแผนทุกเรื่องราว
ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เรื่องการวางแผนเพื่อวัยเกษียณก็เช่นเดียวกัน ต้องรู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของผู้อื่นมาเป็นแบบอย่าง เป็นบทเรียน... ชีวิตออกแบบได้ ถ้าวางแผนไว้อย่างดี...

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 129 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book