เกษียณสุขอย่างไร แม้ไร้ทายาท

Author : ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล
Rating :
เกษียณสุขอย่างไร แม้ไร้ทายาท...

บางท่านมีเงินมากมาย น่าจะมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุข บางท่านที่มีลูกหลานรายล้อมมากมาย ก็น่าจะมีความสุขกับลูกหลาน แต่พบว่าท่านไม่ได้มีความสุขเสมอไป
ครอบครัวที่ไม่มีลูก ไม่มีความหวังว่า เมื่อเกษียณแล้วจะมีลูกหลานมารายล้อมหรือเลี้ยงดู ควรที่จะใส่ใจเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณมากกว่าครอบครัวที่มีลูกหรือไม่? ไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนทางการเงิน แต่หมายถึงการวางแผนทุกเรื่องราว
ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เรื่องการวางแผนเพื่อวัยเกษียณก็เช่นเดียวกัน ต้องรู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของผู้อื่นมาเป็นแบบอย่าง เป็นบทเรียน... ชีวิตออกแบบได้ ถ้าวางแผนไว้อย่างดี...

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : Personal Finance
Page : 129 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.