40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้

Author : ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
Rating :
40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้...

เป็นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนวัย 40 ปีกับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมต้องออมเงิน การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และที่สำคัญควรวางแผนการเงินอย่างไรให้มีใช้ไปตลอดวันสุดท้ายของลมหายใจ

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : -
Category : SET Book
Page : 180 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 13 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.