กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา

Author : เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
Rating :
กองทุน กองทรัสต์ ทางลัดมั่งคั่งอสังหา...

เล่าเรื่องราวกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REIT และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ที่มาที่ไปของกองทุนฯ ลงลึกรายละเอียดทุกแง่มุม การประเมินมูลค่า เทคนิคการวิเคราะห์ อธิบายข้อมูลจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมบอกเคล็ดลับก่อนตัดสินใจลงทุน ทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปศึกษาต่อด้วยตัวเองและใช้ได้จริง

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : -
Category : SET Book
Page : 216 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.