ไม่มีความลับ สำหรับหุ้น

Author : ฐิติเมธ โภคชัย
Rating :
ไม่มีความลับ สำหรับหุ้น...

หนังสือ “ไม่มีความลับ สำหรับหุ้น” เป็นการรวบรวมกระบวนการคิด การคัดกรองหุ้นของผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่าน กับเทคนิคการลงทุนหุ้น 5 ประเภท โดยแต่ละท่านจะเปิดเผยเคล็ดลับขั้นตอนการคัดกรองการลงทุนด้วยภาษาเป็นกันเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ทำให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับสไตล์การลงทุนของตัวเอง

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : -
Category : SET Book
Page : 172 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.