เคล็ดวิชา...Executive [email protected]

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard...

เคล็ดวิชา...Executive [email protected] เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักธุรกิจและผู้บริหารที่สนใจเคล็ดวิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นำเสนอแก่นบริหารองค์กร ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ เชิงธุรกิจ เพื่อนำหลักคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนในโลกแห่งการแช่งขันที่ไร้พรหมแดน......

Published Date : Jun 05, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 208 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book