เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard

Author : นวพร เรืองสกุล
Rating :
เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard...

เคล็ดวิชา...Executive MBA@Harvard เล่มนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักธุรกิจและผู้บริหารที่สนใจเคล็ดวิชาการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก นำเสนอแก่นบริหารองค์กร ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ เชิงธุรกิจ เพื่อนำหลักคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของตนในโลกแห่งการแช่งขันที่ไร้พรหมแดน......

Published Date : Jun 05, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 208 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.