วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน...

หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก โดยเริ่มกล่าวถึงโครงสร้างปัญหาและแนวทางแก้ไขของธุรกิจครอบครัว ส่วนที่สองจะกว่าวถึงการวางแผนเกี่ยวกับกฏหมาย และส่งท้ายด้วยธรรมกับธุรกิจครอบครัว ......

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 258 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.