พอร์ตหุ้นคงกระพัน

Author : อาณัติ ลีมัคเดช
Rating :
พอร์ตหุ้นคงกระพัน...

“พอร์ตหุ้นคงกระพัน” คือพอร์ตหุ้นที่มีการใช้กลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงของพอร์ตให้ลดลง มีความทนทานต่อความผันผวนของตลาดมากขึ้น ช่วยลดความรู้สึกหวั่นไหวของนักลงทุนที่มีต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มความสุขใจในการลงทุนของนักลงทุนทุกคนได้เป็นอย่างดี

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 186 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.