คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา

Author : สุนิติ ถนัดวณิชย์
Rating :
คู่มือภาษี ฉบับบุคคลธรรมดา...

หนังสือ “คู่มือบริหารภาษีเงินได้บุคคล (ที่ไม่) ธรรมดา” เขียนโดยคุณวีระพล บดีรัฐ เป็นหนังสือแนะนำเคล็ดลับการวางแผนภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ โดยผู้เขียนได้อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชย์ทางภาษีให้คุ้มค่าประยุกต์ใช้ได้

Published Date : Jul 10, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 146 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book