รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ

Author : ศิริพร สุวรรณการ, CFA, CFP
Rating :
รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ...

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักหุ้นสไตล์ต่างๆ อย่างถ่องแท้ และตอบตัวเองได้ว่าชอบลงทุนในหุ้นสไตล์ใด ซึ่งการเลือกหุ้นที่ใช่ ได้หุ้นที่ชอบ จะทำให้ผู้อ่านสนุกและพร้อมที่จะออกสตาร์ทบนเส้นทางการลงทุนอย่างมีความสุข

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : -
Category : SET Book
Page : 120 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.