รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ

Author : ศิริพร สุวรรณการ, CFA, CFP
Rating :
รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ...

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านรู้จักหุ้นสไตล์ต่างๆ อย่างถ่องแท้ และตอบตัวเองได้ว่าชอบลงทุนในหุ้นสไตล์ใด ซึ่งการเลือกหุ้นที่ใช่ ได้หุ้นที่ชอบ จะทำให้ผู้อ่านสนุกและพร้อมที่จะออกสตาร์ทบนเส้นทางการลงทุนอย่างมีความสุข

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 120 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book