วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง

Author : ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล CFA, CISA
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อส...

อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอน สอนเทคนิคการวิเคราะห์ เล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการอธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมิน มูลค่าหุ้นได้ในเบื้องต้นด้วยตนเอง

Published Date : Jul 04, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 176 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book