วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้าง

Author : ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล CFA, CISA
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มบริการรับเหมาก่อส...

อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นขั้นตอน สอนเทคนิคการวิเคราะห์ เล่าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการอธิบาย และยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมิน มูลค่าหุ้นได้ในเบื้องต้นด้วยตนเอง

Published Date : Jul 04, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 176 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.