หนังสือหุ้นอีกสักเล่ม : ใช้สติ หาสตางค์

Author : สุชัย สุตภาคย์
Rating :
หนังสือหุ้นอีกสักเล่ม : ใช้สติ หาสตางค์...

การลงทุนในตลาดหุ้นสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีปัจจัยหรือตัวแปรหลากหลายที่เกิดขึ้นพร้อมกันและอาจเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนเข้าใจสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น จะสามารถลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสการลงทุน บางครั้งนักลงทุนอาจจะต้องคิดนอกกรอบเพื่อช่วยให้เกิด กระบวนความคิดและทางเลือกกับการลงทุน
“หนังสือหุ้นอีกสักเล่ม : ใช้สติ หาสตางค์” เขียนโดยคุณสุชัย สุตภาคย์ นำเสนอศาสตร์และศิลปะการลงทุนที่พบเห็นได้ตลอดเวลาในตลาดหุ้น ด้วยประสบการณ์จริงที่โลดแล่นในโลกการลงทุนสายอาชีพนักวิเคราะห์และผู้จัดการลงทุนกว่า 17 ปี

Published Date : Jun 28, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 108 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.