ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก เรียนรู้เพื่ออยู่รอด

Author : รวี ลงกานี
Rating :
ไล่ล่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก เรียนรู้เพื่ออยู่รอด...

ระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบันได้พาโลกในเชิงเศรษฐกิจให้มาสะดุดกับวิกฤตการเงินในช่วงนี้ แต่มีคนจำนวนไม่น้อยเข้าใจความเป็นมาของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน จึงไม่สามารถเข้าใจวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินและพยายามปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดการเงินในแง่มุมต่างๆ ที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวของวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้ด้วยความเข้าใจ......

Published Date : Jun 29, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 324 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.