รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ
Rating :
รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย...

“รู้เฟื่องการควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ รูปแบบการควบรวมกิจการ ข้อพิจารณาทางกฎหมายและทางภาษีพร้อมตัวอย่าง รวมถึงปัญหา อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 230 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book