วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มพลังงาน

Author : กิติชาญ ศิริสุขอาชา
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มพลังงาน...

หนังสือชุด “วิเคราะห์หุ้นราย Sector: หุ้นกลุ่มพลังงาน” เขียนโดย คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ถือได้ว่าเป็นหนังสือสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการศึกษาการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้ โดยผู้เขียนได้อธิบายไว้อย่างละเอียดและง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังนั้น เมื่ออ่านจบแล้ว ผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้ในเบื้องต้น.

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : -
Category : SET Book
Page : 242 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.