วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มพลังงาน

Author : กิติชาญ ศิริสุขอาชา
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มพลังงาน...

หนังสือชุด “วิเคราะห์หุ้นราย Sector: หุ้นกลุ่มพลังงาน” เขียนโดย คุณกิติชาญ ศิริสุขอาชา ถือได้ว่าเป็นหนังสือสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการศึกษาการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มนี้ โดยผู้เขียนได้อธิบายไว้อย่างละเอียดและง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังนั้น เมื่ออ่านจบแล้ว ผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้ในเบื้องต้น.

Published Date : Jul 02, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 242 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 14 copies left

Related Book