เซียนหุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 1)

Author : เทพ รุ่งธนาภิรมย์
Rating :
เซียนหุ้นห่านทองคำ (พิมพ์ครั้งที่ 1)...

เซียนหุ้นห่านทองคำ กล่าวถึงวิธีคัดเลือกหุ้นดีๆ เข้าพอร์ต ด้วยการวิเคราะห์หุ้นรายตัว และประเมินมูลค่าหุ้น ช่วยให้นักลงทุนรายย่อยสามารถพึ่งพาตนเอง เป็นนักลงทุนมืออาชีพ หรือ “เซียน” หุ้นห่านทองคำ

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 146 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.