ไดอารีการเงิน 365 วันแสนสุข

Author : อัจฉรา โยมสินธ์
Rating :
ไดอารีการเงิน 365 วันแสนสุข...

นำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะของ Diary ที่ผู้อ่านสามารถบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการออมและการลงทุน พร้อมลองปฏิบัติ โดยได้แง่คิดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและ การลงทุน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อสร้างฐานความเข้มแข็ง...

Published Date : Jul 05, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 407 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.