วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย

Author : อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย...

หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวบรวมความรู้พื้นฐานหลักๆของกลุ่มประกันภัยที่นักลงทุนควรทราบ อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันภัยได้

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 170 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 18 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.