วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย

Author : อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
Rating :
วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย...

หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวบรวมความรู้พื้นฐานหลักๆของกลุ่มประกันภัยที่นักลงทุนควรทราบ อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันภัยได้

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 170 Pages
Number of Copy 20 copies
Number of Available Only 20 copies left

Related Book