พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 2

Author : กฤษฎา เสกตระกูล
Rating :
พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เ...

บันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 2 พิชิตธุรกิจอย่างมืออาชีพ เสนอภาคต่อสำหรับผู้เริ่มทำธุรกิจและเริ่มอยู่ตัวพอสมควร เป็นคู่มือในการเป็น แม่ทัพ ที่รอบรู้ทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานในการเป็นผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาด การขาย การผลิต การบริหารทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน.........

Published Date : Jun 28, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 459 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.