เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 : วางแผนการเงินส่วนบุคคล

Author : กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
Rating :
เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 : วางแผนการเงินส่วนบุคคล...

กล่าวถึงหลักการและแนวปฎิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.........

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 194 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.