เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 : วางแผนการเงินส่วนบุคคล

Author : กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
Rating :
เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 : วางแผนการเงินส่วนบุคคล...

กล่าวถึงหลักการและแนวปฎิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.........

Published Date : Jun 30, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 194 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book