สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย: เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

Author : กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
Rating :
สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย: เพื่อการสืบทอดอย่างยั...

"สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านกฎหมาย ธุรกิจ จิตวิทยาในครอบครัว และหลักธรรมในการทำธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นการกลั่นมาจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอย่างยาวนานของผู้เขียน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มทำธุรกิจ หรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างราบรื่น

Published Date : Jul 10, 2019
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 392 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book