ก่อร่างสร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1

Author : เรวัต ตันตยานนท์.
Rating :
ก่อร่างสร้างกิจการ ชุดบันไดสู่ความมั่งคั่ง เล่ม 1...

รวบรวมความรู้ที่เป็นหลักการทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะในส่วนที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่โอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจัยเริ่มต้นในการเป็นเจ้าของธุรกิจ เงินทุนที่ต้องการและการจัดหาเงินทุน การเขียนแผนธุรกิจ กลยุทธ์ในการเริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจ......

Published Date : Jun 28, 2018
Publisher : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Category : SET Book
Page : 268 Pages
Number of Copy 15 copies
Number of Available Only 15 copies left

Related Book

The Stock Exchange of Thailand and the companies in SET Group uses cookies to provide you with a better browsing experience. Click here for detailed information on the use of cookies on this site, and how you can manage them.